a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Regels Atropolis

Om een leuke en realistische roleplay ervaring te bieden in Atropolis hebben we een aantal regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. .
Naast regels en richtlijnen bepaal jij, als burger een groot deel van hoe het spel uiteindelijk gespeeld wordt. De belangrijkste maatstaf van alle onderstaande paragrafen en opgestelde regels is het gebruik maken van je gezonde verstand. Wees realistisch en behandel andere zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden.

§1 Algemeen

1.1  Fouten, bugs en hacks
– Het gebruik van bugs, glitches of het gebruik van hacks, cheats of soortgelijke software is verboden. Hieronder vallen ook overlays of andere software die je voordelen geeft tegenover andere burgers.
1.2 Gedragscode
– Beledigende, seksistische, racistische of grove taal; negatief gedrag ten opzichte van elke religie, ras, natie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid; real-life bedreigingen; nadoen/imiteren van het Atropolis staff team is ten strengste verboden.
1.3 Alt-Accounts
– Binnen Atropolis staan we slechts 1 account toe, het gebruik van alt-accounts is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om aan via andermans accounts starters geld te bemachtigen, accounts van vrienden vallen hier ook onder.
1.4 Microfoon
– Een goed werkende microfoon is verplicht als je de stad betreedt
1.5 Away from Keyboard (AFK)
– Ga niet AFK voor periodes langer dan tien minuten. Indien je AFK gaat doe dit dan op een plek waar niemand een roleplay scenario met je kan aangaan.
1.6 Random Deathmatch (RDM) 
– Het willekeurig burgers vermoorden of bewusteloos maken zonder enige vorm van roleplay, reden of aankondiging is niet toegestaan.
1.7 Vehicle Deathmatch (VDM)
– Je voertuig als wapen gebruiken om bijvoorbeeld burgers te verwonden of te vermoorden is niet toegestaan. Ongevallen die per ongeluk veroorzaakt zijn vallen hier niet onder.
1.8 Onrealistisch rijden (GTA-Style Driving)
– Zorg dat je altijd realistisch en verantwoord rijd. Offroad is toegestaan, als het realistisch gebeurt.
1.9 Uitloggen/Combat logging in een scenario
– Het uitloggen in een scenario is niet toegestaan ook wanneer je bewusteloos of dood bent.
1.10 Overheidskleding
– Het is niet toegestaan om overheidskleding te dragen als je geen overheidsbaan bekleed.

§2 Roleplay

2.1 Waarderen van je leven
– Het leven is het hoogste goed dat je moet beschermen. Je dient altijd je leven te waarderen en te spelen alsof gewond raken of vermoord worden echt het einde van je leven betekent. Als iemand je benadert en je bent duidelijk in een minder sterke positie zul je gehoor moeten geven aan diegene.
2.2 Waarderen van andermans leven
– Als een burger zijn eigen leven waardeert, volgt de persoon de bevelen op van de tegenpartij, het is dan niet de bedoeling dat je hem vermoordt. Als iemand niet meewerkt, hoef je zijn leven niet te waarderen.
2.3 Powergaming
– Powergaming wijst naar alle acties van een speler die de andere partij beroofd in de keuzevrijheid in een roleplay scenario. Een voorbeeld hiervan: /me duwt persoon uit auto.
2.4 Stemvervorming, soundboard en stemherkenning
Stemherkenning is toegestaan, een voicechanger mag worden gebruikt als dit realistisch is (Je stem hoger of lager) en aan de volgende voorwaarden voldoet:
– Het wordt niet gebruikt in openbare gebouwen (Ziekenhuis, Politiebureau en Blokkenpark).
– Earrape of geluid/muziek welke in conflict is met de regels zijn niet toegestaan.
– Geluiden/fragmenten mogen niet afgespeeld worden.
– Stemvervorming is niet toegestaan (Klinken als een robot of baby).
2.5 Karakter breken
– Je dient je karakter aan te houden en in je rol te blijven. De enige uitzondering op deze regel is wanneer je face-to-face met een staff-lid praat. Hieronder vallen ook alle vervangende woorden die als synoniem gebruikt kunnen worden voor staff-lid. Als voorbeeld: ‘Ik ga er een staff-lid of god bij halen’ is niet de bedoeling.
2.6 Metagaming
– Het gebruik maken van info van buitenaf is onder geen enkele voorwaarde toegestaan: Gebruik geen steam namen, ranks in de discord of informatie uit OOC (out of character) kanalen. Hieronder valt ook streamsnipen op alle platformen (Youtube, Twitch, Discord, Facebook enz.). Het is niet toegestaan een stream aan te hebben van een scenario waarbij je zelf bij bent.
2.7 New Life Rule
– Als je dood wordt verklaard, kun je niet terugkeren naar het scenario waar je in zat. De info omtrent het scenario en eventuele eerdere gebeurtenissen met dezelfde persoon/groep ben je vergeten.
2.8 Self revive
– Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis wanneer persoon dood zou zijn verklaard (bijv. Zwaar ongeluk, schietpartij, steekpartij, verdrinking) als er geen ambulance in de stad is. Het is onrealistich dat een dood persoon zich kan inchecken bij de balie.

Overheid

3.1 Diefstal van overheidsvoertuigen of uitrusting
– Het stelen van overheidsvoertuigen of de inhoud daarvan, uitrusting of kleding van de hulpdiensten (politie ambulance, anwb) als vuurwapens, medische goederen is niet toegestaan.
3.2 Misbruik maken van je overheidsbaan
– Een overheidsbaan is een voorrecht dat niet misbruikt mag worden. Om misbruik te voorkomen zoals, maar niet beperkt tot het uitdelen van politie vuurwapens, het doen reviven van vrienden terwijl een ambulancier buiten dienst is of het repareren van auto’s terwijl hij niet in dienst is als ANWB.
3.3 Corruptie bij een overheidsbaan is niet toegestaan! 
– Elke vorm van corruptie bij een overheidsbaan is verboden. Wordt je betrapt volgt er direct ontslag!
3.4 Gijzelen van hulpdiensten
– Het gijzelen van ambulanciers of ANWB medewerkers is niet toegestaan. Het gijzelen van agenten mag onder de volgende omstandigheden: -min. 6 agenten online -je bedreigd de  agent met een vuurwapen.

Politie

3.5 Copbaiting
– Het uitlokken of opzettelijk de aandacht vragen van de politie zonder aanleiding, of activiteiten verrichten naast een agent in de buurt dat niet realitisch is verbieden we.
3.6 Vuurwapen scenario’s 
– Het gebruik maken van vuurwapens of het trekken daarvan is toegestaan vanaf 2 agenten. Onder de 2 agenten kun je bijvoorbeeld gebruik maken van een taser of mes. (Geldt ook voor criminaliteit)
3.7 Je woning invluchten of je voertuig in de garage zetten
– Het is niet toegestaan om je huis in te vluchten of om je betrokken voertuig in de garage te plaatsen gedurende een scenario. Het opnieuw spawnen van je voertuig of het wegzetten met een voertuig met inhoud is niet de bedoeling.
3.8 Achtervolgingen met de politie
– Het is niet de bedoeling om de politie te volgen/helpen tijdens een achtervolging. Als je de persoon graag wilt helpen, kun je op een afgesproken plek afspreken.

Ambulance, ANWB

3.10 Geweld tegen hulpdiensten
– Het is niet toegestaan om geweld te gebruiken tegen hulpdiensten (ANWB en ambulance). Het is tevens ook niet toegestaan om deze mensen onnodig uit te schelden of te bedreigen.
3.11 Scenario met de ambulance
– Wanneer je weer tot leven wordt gewekt, zit je in medische hechtenis totdat een lid van de ambulance je vrijlaat. Je mag niet zomaar weglopen als je weer tot leven bent gewekt door het ambulanceteam.
3.12 Wachten op de ambulance
– Het is niet de bedoeling om te wachten op de ambulance om er zeker van te zijn dat de persoon die jij vermoord hebt wordt doodverklaard.

§4 Criminele activiteiten

4.1 Taak- en celstraffen
– Geweld tegen burgers die een taak of celstraf hebben is op geen enkele manier toegestaan.
4.2 Een kennis of vriend als gegijzelde gebruiken
– Je vriend als gegijzelde gebruiken is niet de bedoeling en zal worden gezien als onrealistisch scenario.
4.3 Het stelen bij legale banen
– Het is niet toegestaan om goederen of voertuigen te stelen bij legale banen.
4.4 Het verkopen van illegale locaties
– Het verkopen van locaties via Twitter is veel te riskant. Locaties verkopen is wel toegestaan in roleplay.
4.5 Schieten vanuit voertuigen en het omgaan met wapens 
– Het schieten vanuit voertuigen (fiets, auto, motor of boot) stilstaand, rijdend of als bijrijder is niet toegestaan, dit geldt ook voor een taser. Een onrealistisch vuurwapen scenario kan leiden tot het innemen van je vuurwapen.
4.6 Het taseren van banden
– Het lek schieten van banden met een taser zien we als een onrealistisch scenario.
4.7 Doorgeven van wapens
– Je mag tijdens een overval geen wapens doorgeven aan personen buiten het object of in je huis/voertuig. Je mag deze pas weer doorgeven/opbergen als het scenario voorbij is, dit geldt ook voor scenario’s met de ambu.
4.8 Beroven van criminelen
– Het beroven van criminelen is toegestaan, maar uitsluitend tot de inhoud van voertuigen en het overvalmenu. Tevens is het niet toegestaan om te campen op locaties. Let op: Je mag er dus wel overvallen, zolang er maar geen herhaling plaatsvindt in een korte periode.
4.9 Scammen
Scammen is toegestaan zolang dit via voor jouw toegankelijke features gaat, scammen via bijvoorbeeld auto verkoop is dus niet toegestaan. Burgers dienen zorgvuldig om te gaan met hun eigendommen en beslissingen goed te overwegen.
Het staff-team zal toezicht houden en de bovenstaande regels handhaven. Voor het overtreden van de regels staat een aantekening of waarschuwing afhankelijk van de situatie en de impact op het desbetreffende scenario.
Waarschuwing 1: Kick, lees de regels nogmaals door.
Waarschuwing 2: 1 dag ban.
Waarschuwing 3: 7 dagen ban.
Waarschuwing 4: Permanente verbanning.
– Waarschuwingen zijn 4 weken geldig, daarna vervallen ze automatisch.
– Het staff-team heeft het laatste woord, als je het niet eens bent met een beslissing of een waarschuwing, kun je een unwarn-formulier of staff-klacht invullen bij #📝support-aanvragen . Het is niet de bedoeling om met het staff-lid in discussie te gaan, of PM’s rond te sturen.
Alle regels in dit kanaal zijn, indien mogelijk, ook van toepassing op de Discord.
Hier wat duidelijkheden over wat wel/niet kan!
Politie:
Er is veel onduidelijkheid over politie zijn. Wat mag wel en wat mag niet.
Hieronder een aantal aspecten uitgelegd.
Als men een melding krijgt van een overval, of wat dan ook. Eenmaal ter plaatse mag men met toestemming van de OVD met getrokken wapens naar binnen treden. Wordt deze toestemming niet gegeven mag men alleen met een taser naar binnen!
Als de verdachte probeert te vluchten moet men de kans krijgen om te vluchten. Je mag er achteraan gaan maar er mag niet direct geschoten worden. Eerst zou je moeten roepen dat men moet stoppen. Je gebruikt eerst je taser (Je roept ook dat je je taser gaat gebruiken)
Als de verdachte niet stopt, mag je een waarschuwingsschot lossen. Als de verdachten nog steeds vlucht volgt er een 2e shot. Als de verdachte daar nog steeds geen gehoor aan geeft, mag je op zen been schieten 1x (Na toestemming van de OVD) als de verdachte
nog steeds verder rent mag je hem uitschakelen. DIT MOET WEL ALLEMAAL PASSEN BINNEN DE ROLEPLAY. Je mag dus niet direct schieten, er moet een geruime tijd tussen zitten. De verdachte moet een kans hebben om het vluchten te voltooien.
Achtervolging. Als je een achtervolging hebt, dan is het de bedoeling om erachter aan te rijden en persoon tot stoppen te bedwingen. Het is niet de bedoeling om de auto helemaal total loss te beuken. Je mag een PIT moneurve proberen te maken, maar hou rekening meer met een reactie.
Als de verdachte besluit te beuken, mag je terug beuken en visa versa maar het is dus niet te bedoeling dat je direct gaat beuken. Probeer bijv. met collega’s de persoon in te boxen.
Rijdt je tegen een niet verplaatsbare object (60 km/h of meer) is je auto kapot! Je zou versterking moeten regelen en de roleplay moet een collega of ambu moeten voortzetten.
Bij aanhoudingen, moet er eerst een dialoog moet worden aangegaan (behalve bij een achtervolging) Het is niet de bedoeling dat je direct de persoon in de boeien te slaan, aangezien dit misschien wel niet de juiste persoon is.
Crimineel:
Er is veel onduidelijkheid over crimineel zijn. Wat mag wel en wat mag niet.
Hieronder een aantal aspecten uitgelegd.
Als crimineel zijnde mag je heel veel foute dingen doen. Je mag winkels overvallen, banken overvallen, drugs handelen enz.
Waar het meeste fout gaat, is wanneer het mislukt en het komt tot een convrontatie met de politie.
Als crimineel zijnde mag je vluchten voor de politie. Dit mag je lopens of met een fiets, auto, helikopter noem het maar op doen.
Zodra je op de vlucht bent komt er actie reactie. Als jij als crimineel tegen de politie aan bots of wie dan ook, dan mag de politie terug botsen.
Ga je schieten, dan schiet de politie terug.
Word jij tijdens de overval in de kraag gevat voor de politie (Bijv. Je bent bezig met een kassa en de politie komt met getrokken wapens binnen, dan kan je inprincipe niet meer weg.
Je staat achter een toonbank en de politie staat voor je met een getrokken wapen.) Je blijft dan staan en gaat de roleplay aan. Je kan je proberen er onder uit te lullen. Je kan proberen te ontsnappen doormiddel van je maten, maar jij zelf blijft staan want je kan geen kant op.
Het is onrealistisch om als nog weg te rennen en te doen als je achter een toonbank staat.
Ben je geboeid dan blijf je gewoon staan. Het heeft geen nut om weg te rennen en te hopen dat je wordt opgepikt.
Ga je toch rennen, zorg ervoor dat je maten precies weten waar ze je kunnen oppikken, want anders heeft het geen nut en blijf je gewoon staan. Je bent gepakt.
Als je op de vlucht bent en de politie roept “stop politie” en je rent door, gebruikt de politie eerst een taser. Mocht dit niets uitpakken heb je kans dat de politie een wapen pakt.
De politie zal eerst een waarschuwingsschot lossen. Blijf je doorrennen, dan zou er een 2e shot komen. Blijf je doorrennen met je vluchtpoging, zal de politie een schot op je benen doen. Ga je door, omdat je vol adrealine zit, zal de politie meer kogels op je afvuren tot je gaat liggen.
Dit is het risico van het vak. Dit geld alleen als je aan het vluchten bent en de politie had nog geen getrokken wapens. Als de politie met getrokken wapens in het pand komt en je vlucht, zullen ze niet eerst gaan wisselen van wapen.
Dit moet natuurlijk wel allemaal in de roleplay moeten passen. Je moet een kans krijgen om te vluchten. Er mag niet DIRECT geschoten worden.
Autorijden:
Wat kan je wel doen en wat niet. Er is veel onduidelijkheid daarover.
Hier onder zullen wij uitleggen wat wij hanteren in de stad en waar veel onduidelijkheid over is)
Als je aan het rijden ben word er verwacht dat je geen GTA driving gaat doen. Wat is GTA Driving?
Met de auto van de bruggen afspringen.
Met de auto dwars door de bergen heen rijden (niet via de weg) met een fiat panda bijv.
Als je tegen een vast object aanrijd (hoger dan 60 km/h) dan is je auto kapot en je bent gewond. (Ook als de auto gewoon nog door kan rijden)
Wat doe je als je een ongeluk hebt gehad? Dan bel je 112 (Als je nog leeft) en ga je de roleplay aan.
Het is niet de bedoeling dat je expres tegen mensen aan bots. Het kan natuurlijk een keer gebeuren, maar dan heb je gewoon een ongeluk.
Kom je met je medebewoner er niet uit, bel je 112 en dan komt de politie helpen.

Wat is er verboden in de stad buiten je deur? Dit is wat de politie in beslag mag nemen!

– Alle vuurwapens en slag/steekwapens.
– Lockpicks
– c4
– Zwart Geld
– Gouden Rolex, Ketting en bar (Alleen op heterdaad)
– Diamandte ring, Blauw en rood (Bij heterdaad)
– Gestolen TV
– Gestolen Computer
– Gestolen Magnetron
– Thermiet
-Oxycodon
– Joints (Meer als 5)
– Wiet toppen (Meer als 5)
– Cocaine
– Meth
– Geld Papier, Inkt en rolletjes. (Rolletjes meer dan €500)
– Bankpassen blauw, paars, rood, groen, geel en zwart. (Op heterdaad)